SRI Novinky

Inovujeme!

Realizačný tím sa v posledných týždňoch veľmi intenzívne zaoberá redizajnom portálu Národnej sústavy povolaní (NSP). Privátnu zónu experti NSP aktívne využívajú už niekoľko mesiacov a v súčasnom období sa pripravuje jeho verejná zóna. V rámci verejnej zóny si používatelia budú môcť pozrieť výstupy projektu, informácie o sektoroch ale aj prečítať prečo je tvorba NSP dôležitá pre viacerých aktérov trhu práce.
Napíšte nám, čo by Vás na novom portáli potešilo a aké informácie by ste uvítali ([email protected]).
 

  • Dátum vytvorenia: 08. 08. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie